nofollow标签有什么作用以及应该如何添加


来源:好排名

网站上除了经常见到的H标签、a标签、alt标签等等之外的,还有一种在网站出现出站链接时十分有效果的标签,就是nofollow标签,nofollow标签可以有效的避免那些出站链接,将自身网站的权重评级隔绝传递,断绝搜索蜘蛛抓取本网站之外的内容,今天就来为大家详细介绍一下,什么是nofollow标签以及nofollow标签的添加方法。

什么是nofollow标签:

nofollow是HTML标签中的一种属性标签,主要的作用是告知搜索引擎,凡事添加了nofollow标签的链接,都不要进行追踪,这也就代表了不会像对方网站传递本网站的权重以及蜘蛛爬取。

如何添加nofollow标签:

nofollow标签主要的添加方式有两种,一种是比较常见的nofollow标签添加,将标签添加至链接中,另一种是在Meta标签中添加nofollow标签,这种不怎么常见,就不多说,主要说下第一种的添加方式。

添加方法1:

这种添加方法是我们最常遇到的一种,作用就是告诉搜索引擎不要追踪抓取这条链接

添加方法2:

这种添加方式,属于添加nofollow标签中比较专业的一种,主要作用是告诉搜索引擎这是一个出站链接,会照常爬行抓取这条链接,但不会赋予权重,从而,就不会给这条链接导出权重。

{优米}| {优米直播}| {优米赛程}| {优米直播篮球}| {优米直播足球}| {优米}| {优米直播app}| {优米直播平台}| {yy优米直播回放}| {优米美食直播}| {优米}| {优米直播}| {优米赛程}| {优米直播篮球}| {优米直播足球}| {优米}| {优米直播app}| {优米直播平台}| {yy优米直播回放}| {优米美食直播}| {优米}| {优米直播}| {优米赛程}| {优米直播篮球}| {优米直播足球}| {优米}| {优米直播app}| {优米直播平台}| {yy优米直播回放}| {优米美食直播}| {优米}| {优米直播}| {优米赛程}| {优米直播篮球}| {优米直播足球}| {优米}| {优米直播app}| {优米直播平台}| {yy优米直播回放}| {优米美食直播}| {优米}| {优米直播}| {优米赛程}| {优米直播篮球}| {优米直播足球}| {优米}| {优米直播app}| {优米直播平台}| {yy优米直播回放}| {优米美食直播}| {优米}| {优米直播}| {优米赛程}| {优米直播篮球}| {优米直播足球}| {优米}| {优米直播app}| {优米直播平台}| {yy优米直播回放}| {优米美食直播}| {优米}| {优米直播}| {优米赛程}| {优米直播篮球}| {优米直播足球}| {优米}| {优米直播app}| {优米直播平台}| {yy优米直播回放}| {优米美食直播}| {优米}| {优米直播}| {优米赛程}| {优米直播篮球}| {优米直播足球}| {优米}| {优米直播app}| {优米直播平台}| {yy优米直播回放}| {优米美食直播}| {优米}| {优米直播}| {优米赛程}| {优米直播篮球}| {优米直播足球}| {优米}| {优米直播app}| {优米直播平台}| {yy优米直播回放}| {优米美食直播}| {优米}| {优米直播}| {优米赛程}| {优米直播篮球}| {优米直播足球}| {优米}| {优米直播app}| {优米直播平台}| {yy优米直播回放}| {优米美食直播}| {优米}| {优米直播}| {优米赛程}| {优米直播篮球}| {优米直播足球}| {优米}| {优米直播app}| {优米直播平台}| {yy优米直播回放}| {优米美食直播}| {优米}| {优米直播}| {优米赛程}| {优米}| {优米直播}| {优米赛程}| {优米直播篮球}| {优米直播足球}| {优米}| {优米直播app}|